OVER ONS

Boerentrots Westerveld is een initiatief van een groep enthousiaste en trotse boeren uit de gemeente Westerveld om inwoners van Westerveld meer te betrekken bij hun werk. Wij willen met de inwoners een open gesprek aangaan, laten zien wat ons bezighoudt, waar ons voedsel en bloemen vandaan komen en hoe wij dat produceren.

Waarom BoerenTrots Westerveld?

Vroeger had iedereen wel een Boer in de familie en was de kennis oer de agrarische sector veel groter. Tegenwoordig komt de huidige kennis en berichtgeving niet altijd overeen met de werkelijkheid. Wij vinden het belangrijk dat de ‘burger’ snapt wat wij als boeren en tuinders doen en dat ze meer betrokken raken bij de herkomst van hun voedsel en producten. Door het gesprek aan te gaan en de verbinding op te zoeken willen we dat stukje onwetendheid wegnemen, het echte verhaal te vertellen vanuit de boer zelf en hiermee bijdragen aan de bewustwording in Westerveld. 

Stichting BoerenTrots Westerveld 

De stichting is opgezet voor en door agrarische ondernemers uit Westerveld met ondersteuning en in overleg met Ondernemersfonds Westerveld. 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit: 
Voorzitter: Cathy Aalbers-Houtkamp
Secretaris: Suzanne Hessels 
Penningmeester: Nancy Vermeer-Hoeks